Dowiedz się jakie instrumenty inwestycyjne skutecznie chronią przed inflacją!

Dowiedz się jakie instrumenty inwestycyjne skutecznie chronią przed inflacją!

Dziś nie kupimy tych samych wartości za taką samą ilość pieniędzy, co 10 lat temu. Analogicznie do tego, ze względu na inflację nie kupimy także takiej samej równowartości w dobrach za 10 lat, którą możemy nabyć jeszcze dziś. Nawet jeżeli inflacja spadłaby na niski pułap, prawdopodobnie i tak z biegiem czasu odnotujemy różnice w cenach związane z postępującym procesem inflacyjnym, który skutecznie zmniejsza wartość nabywczą pieniędzy. W wyniku przebiegającej inflacji zawsze kupimy o wiele mniej za te same pieniądze. Dlatego też tak ważne jest wraz z rozwojem naszych możliwości finansowych, aby zadbać o zabezpieczenie naszej przyszłości przed inflacją i ulokować oszczędności w odporne na inflację aktywa.

Poziom inflacji w gospodarce będzie nieustannie wahał się w zależności od wydarzeń na terenie danego kraju. Przykładowo szybko rosnące ceny surowców, takich jak ropa, doprowadzają do nieustannie zwiększającej się inflacji, ponieważ paliwo wpływa bezpośrednio na cały przemysł transportowy, a z kolei droższy transport oznacza, że będziemy musieli zapłacić nieco więcej za podstawowe produkty dowożone do sklepów podczas transportu.

Kupowanie złota – prawdopodobnie najstarsza ze znanych metod antyinflacyjnych

Złoto w zasadzie od zawsze było postrzegane przez ludzi jako zabezpieczenie przed inflacją ze względu na to, jak bardzo pożądanym kruszcem był ten metal szlachetny. Jeżeli rodzima waluta traciła na wartości, skłanianie się do wykorzystania złota było prawdopodobnie jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów na zabezpieczenie się przed skutkami inflacyjnymi. W przeszłości niektóre państwa miały także tendencję do tego, aby korzystać ze złota jako z alternatywnej waluty, która pozwalała im na utrzymanie gospodarki w ryzach.

Złoto jest prostym do przechowywania aktywem, które całkiem dobrze radzi sobie z utrzymywaniem wartości. Oczywiście złoto to tylko jeden z przykładów i ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Nie jest to idealny sposób na przechowywanie pieniędzy. Istnieją także różnorodne alternatywy. Jeżeli inflacja wzrasta, niektóre banki centralne mogą nagle podnieść stopy procentowe. Przy gwałtownym wzroście stóp procentowych złoto może okazać się niezbyt dobrym zabezpieczeniem antyinflacyjnym.

Inwestowanie w różne towary w celu uchronienia się przed inflacją

Towary to także sposób na ochronienie się przed inflacją. Jeżeli z wyprzedzeniem zainwestujemy w materialne dobra, które mogą w przyszłości stać się droższe ze względu na spadek wartości pieniądza, w ten sposób wyprzedzimy skutki inflacji i nabędziemy towary po niższym cenach. Należy jednak mieć na uwadze, że ta kategoria inwestycyjna jest niezwykle szeroka. Towary materialne to ogromna lista produktów, dlatego też nie wszystkie z nich mogą być zawsze skutecznym sposobem na bronienie się przed skutkami inflacji.

Do towarów możemy zaliczyć nawet metale szlachetne, ponieważ także są fizycznymi aktywami. Zatem w tej kategorii znajdą się aktywa, takie jak na przykład złoto, srebro, pallad, platyna. Jednak kategoria ta rozciąga się dalej. Podczas inwestycji w towary fizyczne możemy także rozumieć taką intencję jako inwestowanie w ropę, gaz ziemny, mięso i wiele innych. Kiedy inflacja się podnosi, wzrastają także ceny towarów z wielu różnych kategorii. Dlatego też kupienie ich przed okresem wzmożonej inflacji pozwala zaoszczędzić nam oszczędności na przyszłość.

Nie oznacza to jednak, że na wieść o kiepskich czasach powinniśmy zamrozić sto kilogramów mięsa lub nakupić jak najwięcej srebra, czy też innego metalu. Możemy zainwestować w towary w postaci cyfrowej, czyli poprzez inwestowanie naszych pieniędzy w fundusze inwestycyjne (tak zwane ETF). Przed zainwestowaniem w towary, inwestorzy powinni być świadomi, że są one wysoce zmienne i zalecana jest ostrożność w handlu towarami w postaci funduszy inwestycyjnych.

Pamiętajmy o tym, że nawet niewielkie napięcia w sferze geopolitycznej mogą nagle wpłynąć na wycenę danych towarów.

Portfel oszczędnościowy złożony z akcji i obligacji

Portfel składający się w 60% z akcji i 40% z obligacji jest uważany za klasyczny przykład dobrej strategii zabezpieczającej nasze oszczędności przed inflacją. Tego rodzaju konserwatywny portfel może nam pomóc w przetrwaniu kryzysu finansowego. Pamiętajmy jednak o tym, że kupienie akcji i obligacji na chybił trafił nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Dlatego też dla osób, które nie znają się na inwestowaniu w papiery wartościowe, zalecamy skorzystanie z pomocy doradcy inwestycyjnego, który pomoże ułożyć właściwy portfel oszczędnościowy na podstawie naszych celów inwestycyjnych i ryzyka, które jesteśmy w stanie tolerować.

Oczywiście jak każdy innych plan inwestycyjny, także taki konserwatywny portfel składający się jedynie z akcji i obligacji będzie miał pewne wady. W odróżnieniu od portfela opartego jedynie na akcjach, pieniądze podzielone na akcje i obligacje będą osiągały nieco gorsze wyniki w długim terminie. Dobrą wiadomością jest jednak to, że uczestnictwo obligacji w inwestycjach pozwala zachować większe bezpieczeństwo w finansach.

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem https://www.bezpodatku.pl/w-jaki-sposob-tracimy-pieniadze-na-inflacji/. Pozwoli on zrozumieć ci, w jaki sposób tracimy pieniądze podczas rosnącej inflacji.