Przedszkole nr. 2 w Nowym Targu odnosi triumf w małopolskim konkursie o eko-tematyce

Przedszkole nr. 2 w Nowym Targu odnosi triumf w małopolskim konkursie o eko-tematyce

Decyzja padła podczas XV edycji Małopolskiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła-Ekoprzedszkole-Ekouczeń 2023, która miała miejsce w Borzęcinie. Jak to zwykle bywa, partnerem tego przedsięwzięcia był Małopolski Kurator Oświaty. W tym konkursie przedszkolaki z Nowego Targu – dokładnie z Przedszkola nr 2 – zajęły drugą pozycję, co jest imponującym osiągnięciem, biorąc pod uwagę silną rywalizację z 14 powiatami znajdującymi się na terenie województwa małopolskiego.

Głównym celem tego konkursu było angażowanie dzieci i młodzieży w proaktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Założeniem było budowanie ekologicznej świadomości oraz kształtowanie postawy aktywnego podejścia i kultury ekologicznej wśród uczestników.