Renowacja ostatniego zniszczonego fragmentu ulicy Kamiennej w Nowym Sączu planowana na sierpień następnego roku

Renowacja ostatniego zniszczonego fragmentu ulicy Kamiennej w Nowym Sączu planowana na sierpień następnego roku

Planuje się, że do końca sierpnia przyszłego roku, ostatni zniszczony odcinek ulicy Kamiennej leżącej na pograniczu Nowego Sącza i gminy Kamionka Wielka będzie odnowiony. Jest to możliwe dzięki decyzji Miejskiego Zarządu Dróg (MZD), które rozstrzygnęło przetarg na prace remontowe. Ale to nie koniec dobrych informacji na temat przemian zakładanych w tej okolicy.

Prezydent miasta, Ludomir Handzel, przez długi czas zdecydowanie podkreślał, że remont najbardziej zniszczonego fragmentu ulicy Kamiennej na osiedlu Zawada w Nowym Sączu zostanie przeprowadzony jedynie pod warunkiem, jeśli gmina Kamionka Wielka również zainwestuje w ten projekt. Wójt Andrzej Stanek, jednak stanowczo kontrargumentował, twierdząc, że Kamionka Wielka już wniosła znaczący wkład finansowy w budowę nowego mostu na rzece Kamionka i nie powinna być zobowiązana do dalszego finansowania dróg miejskich tylko dlatego, że są one używane przez mieszkańców tej gminy. Szczegóły tej dysputy były przedstawione w naszej wcześniejszej publikacji pod tytułem „Kamionka Wielka nie może dokładać do każdej drogi w Nowym Sączu”.