Budimex i Gülermak podpisują kontrakt na budowę linii kolejowej wart 1,9 mld zł

Budimex i Gülermak podpisują kontrakt na budowę linii kolejowej wart 1,9 mld zł

Współpraca pomiędzy Budimexem, jednym z czołowych polskich przedsiębiorstw budowlanych, a tureckim gigantem budowlanym Gülermak zaowocowała zawarciem umowy z PKP PLK o wartości 1,9 mld zł. W ramach tej umowy, finansowanej z KPO, przewidziano realizację projektu budowy linii kolejowej łączącej Kraków z Nowym Sączem. Realizacja projektu ma potrwać nieco ponad trzy lata i pozwoli skrócić czas podróży pomiędzy tymi miastami o blisko dwie trzecie. Projekt zakłada, że nowa linia kolejowa powstanie głównie wzdłuż istniejących torów.

Umowa podpisana przez konsorcjum Budimeksu, Gülermak Air Sanayi Inşaat ve Taahhüt oraz Gülermak z PKP PLK dotyczy realizacji robót budowlanych na odcinku D Limanowa-bocznica Klęczany linii kolejowej nr 104. Wartość kontraktu wynosi 1,93 mld zł netto – informuje Budimex w swym oficjalnym komunikacie.

W konsorcjum Budimex ma udział na poziomie 50%. Czas realizacji kontraktu został określony na 38 miesięcy. Z tego, na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 104 na odcinku Limanowa-bocznica Klęczany przeznaczono 31 miesięcy – donoszą PKP PLK.