Decyzja WSA w Krakowie: zawieszenie uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie budowy spalarni śmieci

Decyzja WSA w Krakowie: zawieszenie uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie budowy spalarni śmieci

Ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w Krakowie podjął decyzję o unieważnieniu uchwały, którą wcześniej przyjęła Rada Miejska Nowego Sącza. Uchwała ta dotyczyła kwestii związanej ze spalarnią odpadów. Została ona zakwestionowana przez Wojewodę Małopolskiego, który sprawuje nad nią nadzór. Komitet Społeczny „STOP Spalarni w Nowym Sączu” przyjął te informacje z ulgą i z radością podzielił się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych, twierdząc, że jest to wspólny sukces, który pozwolił na odwrócenie groźby zbudowania instalacji do spalania odpadów przez firmę Newag w centrum Nowego Sącza, czyli w samym sercu Kotliny Sądeckiej.

W czerwcu bieżącego roku radni miejski Nowego Sącza podjęli decyzję o przyjęciu uchwały, która wprowadzała zmiany w studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie znajdującym się przy ulicy 29 Listopada. To właśnie na tym terenie firma Newag miała zamiar wzniesienia instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Decyzja radnych otwierała drogę dla kolejnych etapów procesu, które miały na celu uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę instalacji.

Jednakże, od momentu kiedy pierwsze informacje o planach inwestycyjnych firmy Newag stały się publicznie dostępne, mieszkańcy osiedli znajdujących się w pobliżu przyszłej lokalizacji spalarni zaczęli głośno protestować przeciwko tej inwestycji.