Posłanka Urszula Augustyn kwestionuje plany przebudowy drogi krajowej nr 75

Posłanka Urszula Augustyn kwestionuje plany przebudowy drogi krajowej nr 75

Urszula Augustyn, posłanka na Sejm, wyraziła swój niepokój w związku z proponowanymi planami przebudowy drogi krajowej nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem. Według niej, prace nad projektem są prowadzone w oparciu o wariant, który nie uzyskał akceptacji lokalnych samorządów.

Aktualnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie jest zaangażowany w postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego ambitnego projektu. Posłanka Augustyn zauważyła, że dominuje tzw. „wariant C”, mimo że istnieje również „wariant A” – tzw. samorządowy.

Wariant samorządowy został przygotowany i zaakceptowany przez siedem samorządów: miasto Nowy Sącz, miasto i gminę Brzesko, miasto i gminę Czchów, gminę Chełmiec, gminę Gnojnik, gminę Lipnica Murowana oraz gminę Łososina Dolna. Wszystkie te jednostki samorządu terytorialnego przekazały wspólne stanowisko do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie przebiegu przebudowy DK75.

W odpowiedzi na wątpliwości posłanki, Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił, że żaden z proponowanych wariantów nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony do realizacji. Zdaniem Webera, wniosek o wydanie decyzji środowiskowej zawiera jedynie rekomendacje dotyczące preferowanego wariantu przebiegu drogi, a nie ostateczną decyzję.