Intensywna modernizacja trasy kolejowej Nowy Sącz-Klęczany w ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Intensywna modernizacja trasy kolejowej Nowy Sącz-Klęczany w ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Aktywne prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku bocznicy kolejowej z Klęczan do Nowego Sącza są częścią głębokiej modernizacji trasy numer 104, która z Chabówki prowadzi do Nowego Sącza. Ta konkretna sekcja jest elementem historycznej trasy Podłęże – Piekiełko. Inwestycja, kosztująca sumę 780 milionów złotych, ma na celu skrócenie czasu podróży z Nowego Sącza do Krakowa do jednej godziny. Przebudowa omawianej sekcji jest już dobrze zaawansowana, co potwierdzają najnowsze zdjęcia z miejsca prowadzenia prac.

W Klęczanach możemy już obserwować postęp prac związanych z budową mostów i wiaduktów. Na tej trasie powstaje kompletnie nowy układ komunikacyjny, który znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców, dzięki implementacji rozwiązań eliminujących ryzyko kolizji – zapewniają przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Proces modernizacji nie ominął również stacji w Marcinkowicach, gdzie trwają prace ziemne i głębokie wykopy. Są one częścią przygotowań do budowy nowych obiektów inżynieryjnych. Zmiany dotyczą również przystanków Nowy Sącz Chełmiec oraz Nowy Sącz Miasto, gdzie pojawiają się wyższe perony oraz nowe przejścia podziemne. Z myślą o podróżnych zostaną tam zainstalowane windy oraz dodatkowe dojścia, które ułatwią dostęp do kolei.

W ramach realizowanej inwestycji, w Nowym Sączu powstaje nowy most kolejowy na Dunajcu. Ponadto planowane są nowe wiadukty przy ulicach Kolejowej/Zielonej oraz Krakowskiej (Osiedle Helena). Prace przy budowie pierwszego z nich są już w toku. Nowe wiadukty mają zastąpić dwa dotychczasowe przejazdy kolejowo-drogowe, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno drogowego, jak i kolejowego oraz usprawni komunikację w mieście. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się w 2025 roku.

W maju PKP PLK podpisało umowy na modernizację linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz z wykonawcami, którzy to są konsorcjum Torpol oraz Intop Warszawa. Wspomniane podmioty są odpowiedzialne za prace na odcinku Nowy Sącz – Klęczany, które są finansowane kwotą 780 milionów złotych.