Nowi pracownicy w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu

Nowi pracownicy w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu

11 marca tego roku, mł. insp. Adam Bukański, który aktualnie pełni rolę szefa policji w Nowym Sączu, oficjalnie przekazał decyzje personalne dotyczące powołania na stanowiska I Zastępcy oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Podczas ceremonii zgromadzenia w komendzie w Nowym Sączu 11 marca, mł. insp. Adam Bukański, tymczasowy Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, w obecności zarządzającej kadry, wręczył dwóm funkcjonariuszom dokumenty potwierdzające ich nominację na wyższe stanowiska służbowe. Według decyzji p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, od tego dnia nadkom. Zbigniew Zacher, wcześniejszy Zastępca Komendanta jednostki sądeckiej, będzie pełnił rolę I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, podczas gdy podinsp. Waldemar Górowski, były Naczelnik Wydziału Prewencji komendy sądeckiej, będzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Mł. insp. Adam Bukański, wręczając pamiątkowe listy, złożył życzenia swoim zastępcom szybkiego mianowania na te stanowiska, jak również ogólnej pomyślności oraz kontynuacji ich dotychczasowego zaangażowania w pracę. Wyraził także nadzieję, że uznane osiągnięcia, zarówno ze strony przełożonych jak i współpracowników oraz podległych im policjantów, będą dla nich powodem do dumy i motywacją do dalszych sukcesów.

Nadkom. Zbigniew Zacher i podinsp. Waldemar Górowski wyrazili wdzięczność komendantowi za ciepłe słowa i okazane zaufanie, jednocześnie zapewniając o kontynuacji współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu Sądeckiego.

Zmiany w kierownictwie jednostki sądeckiej są następstwem awansu poprzedniego Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, insp. dra Krzysztofa Dymury. Decyzją p.o. Komendanta Głównego Policji, od 1 marca tego roku, Dymura został mianowany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.