Nowosądeckie jednostki JRG nr 2 przeprowadzają się do tymczasowych kwater podczas remontu starej bazy

Nowosądeckie jednostki JRG nr 2 przeprowadzają się do tymczasowych kwater podczas remontu starej bazy

Specjalistyczna ekipa strażacka z nowosądeckiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej numer 2 podjęła decyzję o tymczasowym przeniesieniu swojej siedziby do innego obiektu. Stary budynek, który do tej pory służył jako ich kwatery, zostanie całkowicie rozebrany.

W miejscu dotychczasowej strażnicy, zlokalizowanej na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu, zaplanowano budowę nowego obiektu. Prace budowlane mają potrwać około dwóch lat. Projekt nowej infrastruktury obejmuje dwie niezależne części – bazę dla JRG 2 Nowy Sącz oraz oddzielny Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych. Całość inwestycji jest szacowana na blisko 30 milionów złotych.

Tymczasem, strażacy wraz ze swoim sprzętem przenieśli się do jednego z obiektów nieruchomości miejskich, który jest zarządzany przez MPK. Budynek ten został niedawno odnowiony i dostosowany do specyficznych potrzeb jednostek ratowniczych, co pozwoliło zapewnić odpowiednie warunki do pełnienia ich funkcji podczas okresu budowy nowej strażnicy.