Prokuratura bada możliwe naruszenia prawa przez Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną

Prokuratura bada możliwe naruszenia prawa przez Nowosądecką Infrastrukturę Komunalną

Informacje uzyskane przez Polską Agencję Prasową (PAP) potwierdzają, że Prokuratura Rejonowa w Muszynie rozpoczęła śledztwo dotyczące przypadku znacznej szkody majątkowej, która została wyrządzona spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przez jej prezesa zarządu. Zdaniem Prokuratury incydent miał miejsce w okresie od 25 lutego 2022 roku do października 2023 roku na terenie Nowego Sącza.

Na początku tego roku, Urząd Zamówień Publicznych uznał, że działania podejmowane przez spółkę Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przy budowie stadionu w Nowym Sączu były niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Spółka, powołana przez miasto do realizacji tego projektu, po wyłonieniu wykonawcy w przetargu na budowę obiektu w ramach systemu „zaprojektuj i zbuduj”, podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu inwestycji. Dodano do niego dobudowę dodatkowych trybun i zamknięcie bryły stadionu.

W marcu poprzedniego roku, spółka podpisała aneks do umowy, co zdecydowanie odbiega od rekomendacji UZP. Urząd sugerował bowiem przeprowadzenie osobnego przetargu na to przedsięwzięcie. Zdaniem UZP, takie rozszerzenie projektu powinno być uznane za „istotną zmianę umowy”, a wykonawca powinien zostać wybrany w drodze nowego przetargu.