Przebudowa ulicy Magazynowej – postęp prac

Przebudowa ulicy Magazynowej – postęp prac

Rozpoczęcie remontu jednej z najbardziej zaniedbanych dróg w naszej okolicy, mianowicie ulicy Magazynowej, miało miejsce pod koniec sierpnia. Ostatniej niedzieli postanowiliśmy z aparatem odwiedzić to miejsce. Zdecydowaliśmy się na ten dzień, kiedy budowlańcy mieli wolne, aby nie przeszkadzać im w pracy. Jak prezentowała się sytuacja? Stara nawierzchnia na całym odcinku objętym pracami jest już usunięta, a w niektórych miejscach można dostrzec nowo ułożoną podbudowę. Na placu budowy widoczne są świeżo zainstalowane studzienki kanalizacji deszczowej oraz instalacja do nowego oświetlenia drogi. Również część terenu przy ulicy została ogołocona z darni, co jest związane z planami na utworzenie chodnika i ścieżki rowerowej.

Przypominamy, że obowiązuje nadal plan objazdu ulicy Magazynowej poprzez Al. Piłsudskiego i ul. Wiśniowieckiego. Jednak pomimo prowadzenia prac, nadal możliwy jest dojazd do nieruchomości znajdujących się wzdłuż zamkniętego odcinka drogi.

W międzyczasie lokalny przystanek MPK został przeniesiony na ul. Wiśniowieckiego, w pobliżu siedziby Powiatowego Zarządu Dróg.

Firma „GODROM” jest wykonawcą prac, które oszacowała na 3 219 273,86 zł. Wspomniany podmiot jest odpowiedzialny również za remont ulicy Nowochruślickiej na terenie Nowego Sącza oraz za budowę dwóch nowych rond na skrzyżowaniach Piłsudskiego z Kamienną oraz Piłsudskiego z Nawojowską.