Przejęcie prowadzenia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu w sprawie nieprawidłowości budowy stadionu miejskiego

Przejęcie prowadzenia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu w sprawie nieprawidłowości budowy stadionu miejskiego

Zaangażowanie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu w sprawę dotyczącą nadużyć w procesie budowy stadionu miejskiego w tym samym mieście stanowi znaczący rozwój sytuacji. Postępowanie, które jest już prowadzone od listopada 2023 roku, koncentruje się na kwestii poważnej szkody spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna. Inicjatywę wszczęcia śledztwa podjęła Prokuratura Rejonowa w Muszynie, jednak obecnie sprawę przejmuje wyższa jednostka organów ścigania.

Warto mieć na uwadze, że początkowe zakresy śledztwa, które oryginalnie obejmowało jedynie problematykę stadionu, uległy rozszerzeniu przez pojawienie się nowych aspektów. Teraz badane są również różne kontrowersyjne inwestycje miejskie oraz brak odpowiedzialności i niedostateczny nadzór prezydenta Ludomira Handzla. W inicjacji śledztwa kluczową rolę odegrał sposób, w jaki poszerzono ramy inwestycji. Głównie chodzi o to, że już podczas realizacji inwestycji, miasto zdecydowało o poszerzeniu zamówienia przez zwiększenie liczby miejsc na budowanych trybunach z około czterech tysięcy do nieco ponad ośmiu tysięcy. Ta decyzja skutkowała wzrostem kosztów projektu o około połowę. Formalnie, rozszerzenie zakresu projektu zostało zrealizowane poprzez sporządzenie aneksu do umowy, jednak Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że wobec tak znaczącej zmiany zamówienia, powinien zostać ogłoszony dodatkowy przetarg.

Przyda się również przypomnieć, że w październiku poprzedniego roku umowa z wykonawcą stadionu została przez miasto zerwana. Pierwsze postępowanie przetargowe dotyczące ukończenia budowy nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe, które ogłoszono ostatni piątek.