Wręczenie Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2023 w Bibliotece Publicznej w Starym Sączu

Wręczenie Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2023 w Bibliotece Publicznej w Starym Sączu

5 lipca 2024 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za rok 2023, które odbyło się w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu. W szczególnym uznaniu jury znalazła się praca zbiorowa wydana przez Muzeum Ziemi Sądeckiej pod tytułem „Utracone, ocalone. Historia powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy Muzeum w Nowym Sączu”, pod redakcją Beaty Wierzbickiej.

Publikacja ta stała się towarzyszem wystawy o tej samej nazwie, prezentowanej w Domu Gotyckim – ówczesnym oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, od 29 września do 31 października 2023 roku. Wystawa przywoływała tragiczne wydarzenia stycznia 1945 roku, kiedy zniszczeniu uległ nowosądecki zamek – siedziba muzeum – na skutek eksplozji amunicji. Straty były ogromne: budynek został niemal całkowicie zniszczony, a wraz z nim większość muzealnych eksponatów. Niemniej jednak, niektóre artefakty przetrwały i stały się podstawą dla odbudowy muzealnej kolekcji po wojnie. Te właśnie przedmioty były prezentowane na wystawie „Utracone, ocalone”.

Podczas przygotowań do wystawy w 2023 roku, zespół pracowników i współpracowników Muzeum przeprowadził szczegółowe badania archiwalne, mające na celu znalezienie dokumentów mogących świadczyć o skali strat poniesionych przez muzeum na skutek zniszczenia zamku i działań wojennych okupanta. Rezultatem ich starannych poszukiwań jest nagrodzona praca zbiorowa, której autorami są: Piotr Wierzbicki, Dawid Golik, Leszek Migrała, Maria Marcinowska, Bartłomiej Czech, Justyna Stasiek-Harabin, Joanna Hołda, Beata Wierzbicka i Edyta Ross-Pazdyk.