Młodzież w Nowym Sączu domaga się powrotu linii autobusowej

Młodzież w Nowym Sączu domaga się powrotu linii autobusowej

Temat wciąż powraca niczym bumerang. Po licznych skargach kolegów i koleżanek Młodzieżowa Rada Miasta wyraziła swoje zaniepokojenie zmianami w kursowaniu autobusów sądeckiego MPK, które od 1 marca omijają centrum Nowego Sącza. Uważają, że stwarza to znaczne utrudnienia dla uczniów sądeckich szkół, co potwierdzają dyrektorzy szkół. Młodzi radni zamierzają jeszcze raz zająć się tą sprawą poprzez pismo wysłane do Rady Miasta.
Zmiany tras dotyczą linii 11, 24, 43, 47 i 49, w wyniku czego autobusy nie obsługują już przystanków „Rynek” i „Kazimierza Wielkiego” zlokalizowanych w centrum miasta. Nowy przystanek początkowy i końcowy w Nowym Sączu to „Ogrodowa – Park”. Linie te zapewniają przede wszystkim transport pomiędzy miastem a Starym Sączem.

Negatywne opinie w tej sprawie kierowane były również w stronę Młodzieżowej Rady Miasta. Większość tych uwag pochodziła od uczniów różnych nowosądeckich placówek oświatowych, takich jak: Zespół Szkół nr 4, Jezuickie Centrum Edukacji, TEB, Zespół Szkół Budowlanych, Zespoły Szkół nr 3 i nr 1, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych.