Nowa grupa strażników granicznych rozpoczyna służbę w Karpackim Oddziale Straży Granicznej

Nowa grupa strażników granicznych rozpoczyna służbę w Karpackim Oddziale Straży Granicznej

Do szeregów Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, dołączyło kolejne 27 osób. Na tej liście mamy zarówno strażników płci żeńskiej – 8, jak i mężczyzn – 19, którzy niebawem przystąpią do pełnienia swoich obowiązków.

Mimo, iż liczba kandydatów skłonnych do podjęcia służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej zazwyczaj jest imponująca, nie każdy jest w stanie pomyślnie przejść przez proces selekcji. Od momentu złożenia dokumentów do dnia uroczystego ślubowania, droga ta jest długa i skomplikowana, a do końca dociera tylko tych, którzy wykazują się najlepszymi umiejętnościami.

Przed założeniem munduru, nowo przyjęci strażnicy musieli sprostać szeregu testów. Wymagane były od nich zarówno zaliczenie testów psychologicznych, jak i dowodzenie odpowiedniej kondycji fizycznej. Ponadto, musieli również przejść przez ocenę swojej wiedzy ogólnej oraz znajomości języków obcych.