Przetarg na budowę ronda w Nowym Sączu: Koszty mogą przekroczyć pierwotne założenia

Przetarg na budowę ronda w Nowym Sączu: Koszty mogą przekroczyć pierwotne założenia

Miasto Nowy Sącz otrzymało już oferty od firm zainteresowanych wykonaniem prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Mała Poręba, Juranda i Stadnickich. Te propozycje cenowe wysłane do Miejskiego Zarządu Dróg mogą jednak wpłynąć na ostateczny koszt inwestycji.

Proces przetargowy jest podzielony na dwie sekcje. Pierwsza dotyczy bezpośrednio budowy ronda u zbiegu wymienionych ulic. Wykonawca, który podejmie się tego zadania, będzie musiał przeprowadzić szereg robót, które obejmują prace przygotowawcze i rozbiórkowe, instalację nowych krawężników i obrzeży, a także kanalizacji ściekowej. Wymagana jest również przebudowa sieci gazowej i wodociągowej, wymiana nawierzchni drogi oraz podbudowa. Innymi elementami są kreowanie ciągu dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerzystów, budowa zatoczki autobusowej, umocnienie skarpy i wykonanie zjazdów.

Do obowiązków wykonawcy będzie należało również zapewnienie kompleksowego oświetlenia ronda i pasów dla pieszych, wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami. Niezbędne będzie też wykonanie wszystkich oznakowań na skrzyżowaniu, zarówno poziomych jak i pionowych.

Drugi etap przetargu związany jest z projektem o nazwie „Budowa, modernizacja ulic, chodników i oświetlenia w Nowym Sączu”. Konkretnie chodzi tu o budowę chodnika wzdłuż ulicy Dunajcowej na odcinku 196,3 metra, w stronę centrum miasta od miejsca planowanej rozbudowy. Ten nowy chodnik powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, takie jak krawężniki i podbudowę, a wykonany ma być z kostki brukowej. Prace obejmują również tworzenie zjazdów do posesji.