Oszustwo na miliardy złotych za pomocą fałszywych faktur w urzędzie skarbowym Nowego Sącza

Oszustwo na miliardy złotych za pomocą fałszywych faktur w urzędzie skarbowym Nowego Sącza

Mimo coraz doskonalszych narzędzi kontrolnych stosowanych przez fiskusa, nadal istnieją osoby próbujące wyłudzić pieniądze z urzędu skarbowego za pomocą nieprawdziwych faktur. Informacje finansowe z Ministerstwa Finansów wskazują, że w pierwszym półroczu bieżącego roku ujawniono próby oszustwa wynoszące 3,5 mld złotych. Ale jak duża jest ta procedura w Nowym Sączu?

Sposób na fałszywe faktury w Nowym Sączu jest stosowany na lokalnym poziomie. Od początku stycznia do końca września poprzedniego roku, urząd skarbowy w Nowym Sączu wykazał obecność osiemnastu nielegalnych faktur. Wg informacji przekazanej przez naczelnik Beatę Orzeł Ligęza, wartość netto wszystkich tych dokumentów wynosiła 907.127,07 złotych, a powiązany z nich podatek VAT wynosił 208.639,22 złote.