Podsumowanie działań kulturalnych w Nowym Sączu na koniec 2023 roku

Podsumowanie działań kulturalnych w Nowym Sączu na koniec 2023 roku

Podczas szczególnego wywiadu dla DTS24, Magdalena Majka, wiceprezydent Nowego Sącza, wraz z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury i Małej Galerii, Benedyktem Juliuszem Polańskim, dokonali przeglądu najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w 2023 roku. Wśród nich szczególnie podkreślono wizytę popularnej autorki, Katarzyny Bondy, która była kulminacyjnym punktem ostatnich dwunastu miesięcy pełnych różnorodnych inicjatyw.

Korzystając z okazji, pani wiceprezydent odniosła się do roli Sądeckiej Biblioteki Publicznej, zaznaczając, że jej działalność wykracza daleko poza tradycyjne pojmowanie bibliotek jako miejsc jedynie do wypożyczania książek. Umieszczone pod jej skrzydłami wydarzenia kulturalne stanowią istotny element lokalnej społeczności.

Majka szczegółowo omówiła również serię spotkań autorskich organizowanych w ramach Sądeckich Dni Literatury oraz letnie wydarzenie pod nazwą „Pociąg do Literatury”. Podczas tego drugiego, pasjonaci literatury mają możliwość udania się pociągiem do jednej z okolicznych miejscowości i uczestniczenia w różnego rodzaju imprezach literackich.