31 grudnia 2023 roku koniec funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych w Nowym Sączu

31 grudnia 2023 roku koniec funkcjonowania noclegowni dla bezdomnych w Nowym Sączu

Bezdomni korzystający z usług noclegowni w Nowym Sączu doświadczyli znaczącej zmiany na przełomie 2023 i 2024 roku. 31 grudnia 2023 roku upłynął ostatni dzień, w którym mogli skorzystać z oferowanego tam schronienia. Była to instytucja, do której trafiali pod opieką pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy kierowali tam osoby potrzebujące za pomocą uproszczonego procesu. W kontekście Nowego Sącza, odpowiedzialność za ten proces spoczywała na barkach personelu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Leszek Lizoń, menadżer Schroniska dla Osób Bezdomnych w Nowym Sączu, wyjaśnił w rozmowie z „Sądeczaninem”, że noclegownia była otwarta głównie jako punkt wsparcia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Noclegownia dysponowała pięcioma miejscami dla potrzebujących.

Noclegownia była częścią składową schroniska przez wiele lat. Jednakże od dnia 1 stycznia 2024 roku, noclegownia przestała istnieć. Przyczyna? Wejście w życie nowych przepisów. Nowe regulacje stanowią, że opiekę nad bezdomnymi powinny sprawować aż cztery różne typy placówek. W rezultacie, prowadzenie noclegowni przy ulicy Szwedzkiej stało się niemożliwe, ponieważ nie było sposobu na adaptację budynku do standardów określonych w nowych przepisach.