Potężne przekroczenie budżetu w przetargu na budowę stadionu miejskiego w Nowym Sączu

Potężne przekroczenie budżetu w przetargu na budowę stadionu miejskiego w Nowym Sączu

W przetargu na finalizację budowy i wyposażenia stadionu miejskiego w Nowym Sączu, lokalizowanego przy ulicy Kilińskiego, firma z Krakowa była jedyną, która zgłosiła swoją ofertę. Projekt obejmował nie tylko samą budowę, ale również infrastrukturę i zagospodarowanie otoczenia. Jednakże, złożona przez krakowską firmę oferta finansowa wyniosła aż 83,5 miliona złotych, co przekracza o niemal trzykrotność przewidywane koszty inwestycji. Nowosądecka Infrastruktura Komunalna (NIK), spółka odpowiedzialna za zarządzanie tym projektem w imieniu miasta, przeznaczyła na realizację tego zamówienia „tylko” 30,8 miliona złotych.

Budowa stadionu przy ulicy Kilińskiego rozpoczęła się w połowie 2021 roku. Generalnym wykonawcą projektu została firma Grupa Blackbird. Według pierwotnych założeń, za kwotę 50,7 miliona złotych miała ona do połowy 2023 roku zbudować stadion mogący pomieścić 4,9 tysiąca widzów. Jednak władze miasta postanowiły zmienić koncepcję i zdecydowały, że stadion będzie od razu mógł pomieścić 8,1 tysiąca ludzi. Wcześniejsze założenia przewidywały możliwość rozbudowy obiektu tylko w przypadku takiej potrzeby.

W wyniku zmiany planów, umowa z wykonawcą została aneksowana, a wynagrodzenie Grupy Blackbird wzrosło o prawie 25 milionów złotych. Z różnych powodów na budowie pojawiły się opóźnienia, co doprowadziło do problemów finansowych wykonawcy. Firma próbowała renegocjować warunki umowy i uzyskać znaczne podwyższenie wynagrodzenia. Jednakże, na koniec października 2023 roku, zarówno Grupa Blackbird, jak i NIK niezależnie od siebie poinformowały o zerwaniu kontraktu, każda stronę oskarżając o winę za tę sytuację.