Regulacje dotyczące odwiedzin pacjentów w Szpitalu im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Regulacje dotyczące odwiedzin pacjentów w Szpitalu im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zostały wprowadzone ograniczenia odwiedzin, mające na celu ochronę pacjentów przed ewentualnym zakażeniem. Jest to efekt wprowadzenia zasady chronienia pacjentów leczonych w tej placówce medycznej, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to najczęściej dochodzi do zachorowań na różnego rodzaju choroby, takie jak przeziębienia czy grypa. Istnieje także ryzyko zarażenia COVID-19.

Restrykcyjne środki ograniczające odwiedziny na poszczególnych oddziałach wprowadzone zostały przez dr Bogusława Latacza, zastępcę dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu sądeckim, w dniu 21 listopada. Te regulacje mogą wpłynąć na osoby planujące odwiedzić swoich bliskich hospitalizowanych w tej placówce. Powinni oni być świadomi, że będą musieli przestrzegać surowych zasad wprowadzonych w ostatnim tygodniu.

Agnieszka Zelek-Rachtan, rzeczniczka prasowa szpitala w Nowym Sączu, podkreśliła, że wprowadzenie tych ograniczeń jest wynikiem aktualnej sytuacji epidemicznej. „W związku z zagrożeniem epidemicznym, jakie występuje obecnie – w okresie jesienno-zimowym – dyrektor ds. medycznych naszego szpitala zalecił kierującym szpitalnymi oddziałami wprowadzenie ograniczenia odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalu”, powiedziała Zelek-Rachtan dla „Sądeczanina”.