Transformacja posterunku Policji w Nawojowej w komisariat: Uroczyste otwarcie nowej siedziby

Transformacja posterunku Policji w Nawojowej w komisariat: Uroczyste otwarcie nowej siedziby

W miejscowości Nawojowa doszło do istotnej zmiany organizacyjnej w lokalnej jednostce policyjnej. Posterunek policji przemienił się w komisariat, co było potwierdzone podczas ceremonii otwarcia jego nowej siedziby. Taka możliwość pojawiała się dzięki wsparciu udzielonemu przez władze samorządowe z Nawojowej, Łabowej oraz Kamionki Wielkiej. Dzięki ich zaangażowaniu, jednostka przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu gminnego, który znajduje się na ulicy Parkowej w Nawojowej.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby rozpoczęło się 23 listopada o godzinie 12:00. Wydarzenie miało miejsce przed świeżo wybudowanym obiektem gminnym na ulicy Parkowej w Nawojowej, który od teraz pełni funkcję bazy dla lokalnych funkcjonariuszy policji. Wśród obecnych na uroczystości znajdowali się nie tylko miejscowi mieszkańcy, ale również liczne osoby związane z działalnością policyjną i samorządową.

Swoją obecnością zaszczycili nas insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który reprezentował nadinsp. Michała Ledziona – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, dr inż. Stanisław Kiełbasa – Wójt Gminy Nawojowa, ks. Henryk Madziar – Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej, Edward Ciągło – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, który reprezentował Marka Kwiatkowskiego – Starostę Nowosądeckiego, Marta Słaby – Wójt Gminy Łabowa wraz z zastępcą Sławomirem Rybarskim, Małgorzata Antkiewicz-Wójs – Sekretarz Gminy Kamionka Wielka, która reprezentowała wójta Andrzeja Stanka, Józef Mirek – Przewodniczący Rady Gminy Nawojowa wraz z przewodniczącym komisji Ryszardem Nosalem, Jan Lechowicz – Sołtys Nawojowej, Jerzy Jakubowski – emerytowany Komendant Komisariatu Policji w Nawojowej, a także kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nawojowej.