Remont na horyzoncie: część ulicy Falkowskiej w Nowym Sączu do odnowienia

Remont na horyzoncie: część ulicy Falkowskiej w Nowym Sączu do odnowienia

Mieszkańcy osiedla Falkowa w Nowym Sączu mogą zacząć cieszyć się z pozytywnych wiadomości. To właśnie dla nich Miejski Zarząd Dróg przedstawił plany dotyczące remontu jednego z najbardziej zużytych odcinków ulicy Falkowskiej. Ten ruch stanowi reakcję na potrzeby mieszkańców i konieczność poprawy stanu infrastruktury drogowej.

Określenie, która część ulicy ma zostać poddana renowacji, daje dołączone do ogłoszenia przetargowego zdjęcie od MZD. Dodatkowo, specyfikacja warunków zamówienia podkreśla, że zadanie wykonawcy będzie polegało na przeprowadzeniu prac przygotowawczych i rozbiórkowych, wymianie pokrycia jezdni oraz pobocza, a także na budowie odpowiednich peronów przystankowych. Ta ostatnia kwestia jest niezbędna, ponieważ nie ma tam możliwości stworzenia tradycyjnych zatoczek przystankowych.

Czas na zgłoszenie oferty w ogłoszonym przez MZD przetargu upływa 8 września. Z kolei harmonogram prac zakłada, że zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada. Tym samym mieszkańcy osiedla Falkowa mogą liczyć na poprawę standardu swojego otoczenia w niedalekiej przyszłości.