Historia kultury w Afryce

Historia kultury w Afryce

W przedkolonialnej Afryce istniało ponad 10 000 państw, które miały odmienną od siebie kulturę i sztukę, co jest niezwykle zadziwiającym faktem pod względem różnorodności tego antycznego państwa. Organizmy polityczne w tamtych rejonach charakteryzowały się niezwykle różnym podejściem do rządzenia oraz kultywowania swojej kultury. Z tego powodu w każdym regionie mogliśmy napotkać odmienne poglądy i podejście do życia. W środkowej i południowej Afryce zazwyczaj spotykaliśmy się w przeszłości z bardziej strukturyzowanymi grupami, które zakładały osady lub miasteczka.

Z kolei na południowej części tego kontynentu mieliśmy do czynienia z koczownikami i łowcami oraz zbieraczami. Grupy południowców zazwyczaj miały tendencję do opuszczania zamieszkanego przez siebie terenu. Byli podróżnikami i często zmieniali miejsca, w których polowali oraz zbierali żywność. Najsilniejsze i największe królestwa Afryki znajdowały się z kolei na wschodniej części kontynentu, gdzie panowali tamtejsi królowie i budowali swoje niewielkie miasta. Jeżeli interesujesz się kulturą afrykańską, nie może cię zabraknąć na evencie upamiętniającym Afrykę. Wydarzenia odbywa się raz na jakiś czas w Koninie https://www.konininfo.pl/2022/02/afrykamera-swieto-kultury-afrykanskiej-w-koninie/.

W IX wieku powstawało najwięcej dynastii afrykańskich

W zalesionych regionach wybrzeża Afryki Zachodniej wyrosły niezależne królestwa, takie jak królestwo Nri należące do Igbo, na które muzułmańska północ miała niewielki wpływ. Ife, historycznie pierwsze miasto-państwo lub królestwo Jorubów, ustanowiło rząd pod przewodnictwem kapłana sprawującego wówczas funkcję króla. Mniej więcej od IX wieku powstawało tam coraz więcej królestw budujących swoje miasta-państwa.

Z tego powodu powstawało również mnóstwo różnic kulturowych. Z czasem powstawały waśnie, które doprowadziły do praktykowania niewolnictwa w tamtych regionach. Do XX wieku przewieziono z Afryki łącznie ponad 18 milionów niewolników. Praktyki te działały w ramach handlu z arabami, którzy preferowali skupowanie zasobów ludzkim w rejonach afrykańskich. Szacuje się, że już do XV wieku z Afryki wywieziono około 12 milionów niewolników za pośrednictwem różnych szlaków handlowych.