Czy człowiek pierwotny tworzył kulturę? Od kiedy ludzie współtworzyli materialny i duchowny dorobek?

Czy człowiek pierwotny tworzył kulturę? Od kiedy ludzie współtworzyli materialny i duchowny dorobek?

Słowo kultura jest w dzisiejszych czasach nadużywane na wielu płaszczyznach. Wszystko ze względu na to, że przyjmuje tak wiele kompleksowych znaczeń. W najprostszym ujęciu możemy uznać za kulturę ludzką wszystkie materialne oraz duchowe osiągnięcia. Następnie pozostaje nam je podzielić na epoki oraz odstępy czasowe. W tym przypadku bardzo często nadajemy rozpoczęciu kultury zbyt częste daty. Okazuje się, że ludzkie podwaliny kulturowe tworzyli już ludzie pierwotni. Zgodnie z doniesieniami archeologicznymi dowiadujemy się, że neandertalczycy byli w stanie tworzyć proste narzędzia.

Opierali się na nieskomplikowanych technikach. Ciosali kośćmi, kamieniami oraz innymi twardymi materiałami, aby nadawać im odpowiedni kształt oraz ostrość. Niektóre z doniesień wykazują, że gatunek ludzki specjalizował się w produkowaniu materialnych narzędzi już 40 000 lat temu. Pomimo tego, że ówczesna technologia składała się z prostym elementów, wymagała dogłębnego planowania i wysiłku związanego z tworzeniem. Człowiek już wiele tysięcy lat temu był odpowiedzialny za produkowanie wyrafinowanej jak na te lata technologii.

Prehistoryczna biżuteria

Badania wykazały, że neandertalczycy wykazywali zainteresowanie w prymitywnej sztuce. Okazuje się, że w odróżnieniu od zwierząt ich zdolności poznawcze wykraczały poza chęć przeżycia i zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Niektóre z artefaktów tworzone w tamtych czasach nie znajdowały użytku w postaci broni lub narzędzi codziennego użytku. Przykładem są różnorodne muszelki oraz grawery wykonane z kości. Okazuje się zatem, że ludzie odnajdowali zainteresowanie w estetyce już 40 000 lat temu. Trudno zatem wskazać dokładnie, gdzie rozpoczął się bieg ludzkiej kultury.

Badania wskazują na użycie ozdób, barwników, narzędzi kościanych zdobionych wzorami (naturalnych, niezmodyfikowanych obiektów, które zostały przeniesione przez ludzi), w tym skamieniałości i ciekawostek geologicznych, które zostały przeniesione z ich oryginalnego kontekstu, a czasem zmienione przez użycie narzędzi kamiennych. Odnotowano również użycie piór, pazurów i muszli, które były celowo modyfikowane i prawdopodobnie noszone, a także regularne nacięcia i proste wzory na kościach i fragmentach kamieni oraz w sztuce jaskiniowej.

Patologie prehistorycznej kultury

Pamiętajmy jednak o tym, że nie powinniśmy spoglądać na kulturę ludzi pierwotnych przez różowe okulary. Inne badania potwierdzające ich działania w codziennym życiu wykazały, że w tamtym okresie ludzie dopuszczali się nawet kanibalizmu. Pomimo zainteresowania abstrakcyjnymi zagadnieniami, a nawet duchowieństwem (ponieważ chowali zmarłych) człowiek nadal miał przed sobą długą drogę. Minęło wiele tysięcy lat, zanim stał się istotą rozumną i kultywował rozwój kulturowy w sposób, który doprowadził nas do obecnych osiągnięć.