Kultura Imperium Rzymskiego nigdy nie powróciła do autonomicznej władzy po swoim upadku

Kultura Imperium Rzymskiego nigdy nie powróciła do autonomicznej władzy po swoim upadku

Imperium Rzymskie w przeciwieństwie do niektórych wielkich kultur, które panowały w przeszłości nigdy nie powróciły do czasów swojej świetności. Imperialistyczny monopol Rzymian po swoim pierwszym upadku stoczył się na dobre. Historycy podają jako dobry przykład kontrast w postaci dynastii w Chinach. Ponieważ dynastia Chińska pomimo wielu zawirowań, po pewnym czasie powróciła do czasów swojej świetności. Profesor Stanford Walter Scheidel, który jest wybitnym znawcą historii, postawił sprawę jasno. Zgodnie z jego objaśnieniami, gdyby monopol imperialistycznej władzy Rzymian nie zniknął, dzisiejsza kultura w Europie nigdy by się nie rozwinęła.

Wszystkie próby przywrócenia Imperium Rzymskiego zakończyły się później niepowodzeniem

Mimo wszystko powstaje wówczas pytanie dotyczące tego, czy był to może przypadek? Może innym państwom zależało na tym, aby imperialistyczna władza nigdy nie wróciła do czasów swojej świetności? Niektórzy zwracają uwagę na to, że ogromną rolę odegrało ukształtowanie geograficzne terytorium na ziemiach Europy. Ponieważ w odróżnieniu od Chin i terenów Rosji, u nas autonomiczne kraje były oddzielone naturalnymi granicami. Między państwami natura postawiła sporo naturalnych granic w postaci pasm górskich lub gęsto rozsianych rzek. Trudne do przekroczenia tereny sprawiły, że już autonomiczne państwa łatwiej umacniały swoją pozycję na arenie międzynarodowej w przeszłości.