Dlaczego kultura Imperium Rzymskiego tak naprawdę upadła?

Dlaczego kultura Imperium Rzymskiego tak naprawdę upadła?

Przyczyny upadku tak znamienitego imperium, czyli kultury rzymskiej było czymś niesłychanie nietypowym dla historii. Wiele osób do tej pory zastanawia się nad tym, w jaki sposób doszło do zawirowań w kulturze Rzymian. Do tej pory na lekcjach historii omawiamy sytuacje, które pośrednio lub bezpośrednio mogły doprowadzić do upadku rzymskiej kultury kultywowanej przez wiele lat. Wiele rozważań jest również poświęconych temu, z jakiego powodu po upadku Imperium Rzymskiego nigdy nie powstało coś na jego wzór.

Nikomu nigdy nie udało się przecież odtworzyć tak znamienitej kultury, która przetrwałaby wiele lat. Niektórzy historycy zwracają uwagę na to, że brak odbudowy upadającego Imperium Rzymskiego był kluczowym napędem dla nowej gospodarki. Dzięki temu, że wiele państw zostało uwolnionych od imperialnego monopolu, mogły na nowo oddać się ekspansji zachodnich terenów. W dodatku zdaniem historyków rzymska kultura blokowała architektów i naukowców przed rozwojem technologii. Po upadku Rzymian Europejczycy na nowo eksperymentowali, co doprowadziło do dynamicznego rozwoju kulturowego.

Upadek Imperium Rzymskiego przez wielu uważany za najważniejszą katastrofę w historii

Upadek starożytnego Rzymu był dla historii momentem przyrównywanym do pewnego rodzaju tragedii. Mimo wszystko wielu historyków postrzega to jako świetną okazję, dzięki której mogliśmy nareszcie rozwinąć autonomiczną kulturę w Europie. Upadek w końcu uwolnił kulturę w Europie od rządów jednej władzy, czyli zniwelował wpływu monopolu imperialistycznego. Rzym miał tendencję do tłumieniu różnorodnych eksperymentów naukowych i możliwości rozbudowy myśli technicznej. Wszystko ze względu na to, że próbowali oni trzymać rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń na terenie swojego królestwa.

Kiedy upadek królestwa rzymskiego pozbawił Rzymu kontroli nad państwami w Europie, ugrupowania polityczne, wojskowe, jak i handlowe zawierały ze sobą nowe kompromisy. W efekcie doszło do niemożliwych wcześniej kolaboracji oraz rozwoju. Chociaż należy przyznać, że 1500 lat po upadku Rzymu było naznaczone wieloma konfliktami, dzięki nim jesteśmy w aktualnym miejscu. Tylko dzięki upadkowi ogromnego imperium mogliśmy zacząć rozwijać autonomiczną kulturę poza władzą imperialistycznych monopolistów.