Kultura starożytnego Rzymu i jej wpływ na dzisiejsze dziedziny prawa

Kultura starożytnego Rzymu i jej wpływ na dzisiejsze dziedziny prawa

Używanie łacińskich słów nie jest jedynym sposobem na to, w jaki sposób kultura starożytnych Rzymian przemknęła do naszego społeczeństwa. Pomimo tego, że rzymski wymiar starożytności w antyku był niezwykle surowym, zaczerpnęliśmy nieco ich pomysłów dotyczących administracji. Tamten system sądowniczy został wykorzystany w wielu państwach Europy jako podkładka pod stworzenie nowego wymiaru sprawiedliwości. Przykładem jest czynność będąca wstępnym przesłuchaniem. Jest to pomysł zaczerpnięty prosto ze starożytnego Rzymu.

W tamtych czasach zadaniem sędziego również było ustalenie tego, czy miejsce zbrodni miało właściwie miejsce, czy też nie. W ten sposób sąd najwyższe może ocenić, czy zaistniały podstawy ku temu, aby sprawa mogła się toczyć. Co więcej, rzymskie prawo i systemy wymierzania kar stanowiły przykład nie tylko dla Europy, ale także dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie powinno być dla nas zaskoczeniem, że niegdyś tak bogatego imperium zapożyczyło wielu dzisiejszym kulturom sposoby rozwiązywania sporów administracyjnych i karnych.