Straty powojenne w Nowym Sączu

Straty powojenne w Nowym Sączu

W czasie II wojny światowej Nowy Sącz był jednym z nielicznych miast wymienionych w Raporcie Strat Wojennych. Większość budynków, około 60%, została zburzona. Zniszczone zostały drogi, mosty kolejowe, wodociągi i linie energetyczne. Zarówno zakłady kolejowe, jak i prywatne domy zostały splądrowane. Zginęła prawie połowa mieszkańców miasta, około 14 500 osób, w tym większość Żydów. Szkody gospodarcze oszacowano na 244 mln zł, a straty w ludziach na miliardy.

W ubiegłym roku przedstawiono raport, który precyzyjnie wyliczył straty finansowe wyrządzone Polsce przez Niemcy podczas II wojny światowej. Łączny koszt wyniósł 6 bilionów 222 miliardy 609 milionów złotych. Dokument został przygotowany pod kierunkiem nowosądeckiego posła Arkadiusza Mularczyka, z pomocą 33 specjalistów, w tym historyków, historyków gospodarczych, archiwistów, ekonomistów, rzeczoznawców i prawników. Ciekawostką było to, że raport skupił się na mieście Nowy Sącz, a analizę strat przeprowadził Leszek Zakrzewski, prezes miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.