Architektura Greków za czasów panowania Imperium Rzymskiego

Architektura Greków za czasów panowania Imperium Rzymskiego

Nie tylko wartość sztuk pięknych w postaci muzyki i literatury przeniknęła od Greków do elit Imperium Rzymskiego. Myśl greckich architektów również miała ogromny wpływ na naukę i rozwój wiedzy wśród budowniczych. Rzymianie bardzo często stawiali świątynie, budynki i domy mieszkalne na wzór tych proponowanych przez greckich architektów od wielu dekad. Rzymianie bardzo często budowali domy oraz nawet meble na wzór greckich odpowiedników. Według zdania archeologów zasadniczo większość mieszkań, naczyń i mebli było efektem myśli Greków. Tamtejsza architektura charakteryzowała się przede wszystkim owalnym kształtem.

Prawdopodobnie rzymskie świątynie są najlepszym przykładem tego, że Rzymianie z ogromną dokładnością zaadaptowali budownictwo greckie. Mimo wszystko zachodziły pewne różnice, które mogliśmy zaobserwować podczas odkrywania budownictwa Rzymian. Przykładowo rozwinęli oni grecką myśl budowniczą i dodali do estetyki swoje własne praktyczne rozwiązania. Świetnym przykładem jest zastosowanie betonu w rzymskim konstrukcjach. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej starożytnej kultury, przeczytajcie koniecznie o tym, dlaczego Imperium Rzymskie upadło.

W jaki sposób Rzymianie rozwijali architektoniczną myśl Greków?

Pomimo tego, że tak wiele rzymskich struktur nosiło greckie ślady, nadal mogliśmy zaobserwować pewne unikalne dla Rzymu rozwiązania. Pomimo tego, że do typowych świątynnych lub mieszkalnych budowli dodawano łuki oraz spirale charakterystyczne dla rzymskich budowniczych. Sztuka grecka w postaci portretów, posągów, obrazów i literatury, nadal nie wyrwała się spod klasycznych zasad. Z tego powodu w literaturze artystów rzymskich, których czytamy do dziś, znajdujemy tak duże ilości wzorowania się i odniesień do Greków. Greckie posągi były prawdopodobnie najczęściej wykorzystywaną sztuką miękką w Imperium Rzymskim.

Występowała jednak pewna nieznaczna różnica w myśli rzeźbiarskiej Greków i Rzymian. Pomimo tego, że w Imperium Rzymskim rzeźbiarze charakteryzowali swoje rzeźby na wzór grecki, styl artystyczny był nieco inny. Dla Greków rzeźba była odzwierciedleniem idealizmu. Nie zawierała niedociągnięć typowych dla ludzkiego ciała. Ich rzeźby ukrywały niedoskonałości estetyczne. Z kolei w przypadku Rzymian, posągi były wykonywane w stylu realistycznym. Rzymski realizm pozwalał na zawieranie niedoskonałości na rzeźbach Rzymian.