Wpływ starożytnej Grecji na Imperium Rzymskie

Wpływ starożytnej Grecji na Imperium Rzymskie

Kultura starożytnej Grecji pomimo tego, że nie odniosła tak ogromnego sukcesu, jak Imperium Rzymskie, stworzyła dla niego istotne podwaliny. Najważniejsze aspekty, które Rzymianie przenieśli ze swojej kultury od Greków, dotyczyły:

  • Literatury;
  • Sztuki;
  • Wojny;
  • Polityki.

Więcej na temat sukcesów i powodów, dla których Imperium Rzymskie stało się tak potężne, przeczytacie tutaj https://www.enowy.pl/kultura-imperium-rzymskiego-nigdy-nie-powrocila-do-autonomicznej-wladzy-po-swoim-upadku/

Wielu ludzi ma na uwadze to, że Rzym stworzył podstawy rozwoju cywilizacji, z których korzystamy nawet po dwóch tysiącleciach. Ostatecznie należy jednak wspomnieć o tym, że większość aspektów kulturowych Imperium Rzymskie zaczerpnęło bezpośrednio od Greków. Nie tylko korzystali z greckiego alfabetu, ale także zaczerpnęli od nich nauki religijne oraz wiedzę architektoniczną. Niemal całe podwaliny Rzymian stały na fundamentach wypracowanych przez Greków. Nie jest żadną tajemnicą to, że po udanych podbojach Aleksandra Wielkiego, Grecja stała się punktem rozwoju całej Europy. Dlatego warto uczyć się o antycznych wydarzeniach z tego miejsca. Ponieważ dotyczą one pochodzenia naszej kultury, wiedzy, religii oraz przyzwyczajeń. Lata później grecka wiedza o literaturze, sztuce, architekturze i działaniach wojennych została w dużej mierze zaimplementowana przez Rzymian. Dlatego też można stwierdzić, że naukowy sukces Rzymu jako imperium w dużej mierze wynikał z wpływu starożytnych greckich cywilizacji.

Edukacja i język Rzymian zaczerpnięte z wiedzy starożytnych Greków

Rzymianie otwarcie poszukiwali wiedzy, którą przez setki lat Grecy wypracowali w swojej kulturze. Dobrym przykładem jest to, że chętnie korzystali z korepetycji udzielanych przez greckich niewolników. Byli tanim sposobem na znalezienie skutecznego nauczyciela, który wprowadził ich do obcej kultury. Jednak nie tylko generalne nauki językowe cieszyły się wówczas popularnością. Rzymianie interesowali się innymi gałęziami kultury greckiej. Między innymi łaknęli bliżej poznać ich teatr, muzykę oraz literaturę.

Wiele osób wyższego pochodzenia, które dziś możemy uznać za szlacheckie, uważało, że dla Rzymianina koniecznym było nauczenie się łaciny i greki. Dla Rzymian Grecy byli mistrzami w dziedzinach filozofii i sztuki. Głównymi aspektami, którymi zajmowało się imperium, były polityka oraz różnorodnego działania militarystyczne, takie jak wojny. W tamtym czasach prosperowanie w kulturze imperium rzymskiego było ściśle powiązane z przyswojeniem nauk greckich. Nawet Cyceron na stare lata nauczył się języka greckiego. Cenił sobie mądrość filozofów i często odnosił się w swoich dziełach do ich przykładów.