Willa Ave na ulicy Matejki  w Nowym Sączu trafi do rejestru zabytków

Willa Ave na ulicy Matejki  w Nowym Sączu trafi do rejestru zabytków

Jeszcze niedawno planowano wyburzyć ten wyjątkowy budynek. Jednak głośne protesty mieszkańców skłoniły władze do zmiany decyzji. W tej sprawie interweniował również Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz portal Twój Sącz.

Aby takie sytuacje nie zdarzały się w przyszłości, postanowiono pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku rezydencję wpisać do rejestru zabytków. Bo to właśnie wyłączenie budowli z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków otworzyło furtkę do wyburzenia willi.

Wszyscy nowosądeczanie są zadowoleni z decyzji, którą ogłosił prezydent Nowego Sącza. Ludziom trudno było zaakceptować fakt, że miejsce z taką historią i tyloma ważnymi dla społeczności wspomnieniami zastąpi kolejny blok. To przecież w willi Ave mieszkał Józef Gutowski z żoną Teklą. Był on jednym z głosicieli piękna ziemi sądeckiej, wybitnym dziennikarzem i znawcą regionu.

Monika Bogdanowska piastująca urząd Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowiła interweniować w sprawie budynku. Okazało się, że z pomocą przyszła jej…biurokracja. Wniosek o wypisanie willi z ewidencji wojewódzkiej miał szereg błędów. Nie dopełniono wszystkich formalności proceduralnych, więc łatwo można było dowieść jego nieważność.